3D-Träning

Vad är 3D träning?

 

En 3D-tränare genomför initialt en screening av sin klient. Vi använder oss av våra ögon och händer för att kartlägga dennes rörelsemönster. Utifrån detta arbetar vi fram en plan för att nå klientens mål. Det kan exempelvis innefatta skadeförebyggande träning, prestationshöjande träning, eller rehabilitering. Det krävs stor kunskap och noggrannhet för att hitta rätt övning och behandling för varje individ. Vi arbetar med övningar som innebär att kroppens nervsignaler, muskler, fascia mm får samarbeta. Detta är det naturliga sättet för vår kropp av fungera.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjmyU2E-xt4