Life Kinetik

Modern hjärnforskning visar att det ständigt bildas nya hjärnceller. För att kunna tillgodogöra oss dessa, krävs att hjärnan får nya utmaningar.

Life Kinetik är en unik träningsmetod som utvecklar hjärnan. På ett lekfullt och roligt sätt kombineras ovana rörelser, kognitiva uppgifter och visuella övningar samlade i ett komplett träningsprogram.

Denna träningsmetod är utvecklad och etablerad sedan många år i Tyskland och finns nu tillgänglig i Sverige.